Dagens patient är webb-platsen där projektet

”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”

informerar om vad som händer i projektet och sprider kunskap.

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska projektet bidra med. Målet är ett kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.